Paulina Immonen

Konst - Historia Litteratur

Om mig

Jag ägnar mig åt konst och skrivande!


Inom konst är mitt intresseområde främst bildkonst, 1900-talets senare hälft, och samtidskonst. Konstens kommunikativa egenskaper är i fokus för mig, och i min forskning har jag ägnat mig åt att undersöka konstnärernas och konstens samhälleliga roll och förutsättningar.

Rent praktiskt strävar jag efter att med text och utställningar skapa möjligheter för samtida konstnärer att nå ut med sin konst. Jag är engagerad i Farsta Galleri som drivs av Farsta Hembygdsförening. Farsta Galleri är en icke-kommersiell plats för konst, där vi visar konst av yrkesverksamma konstnärer. För aktuella utställningar och mer information, följ denna länk:

farstagalleri.se


Jag har även en egen konstnärlig verksamhet, och arbetar mest med bildkonst (teckning, litografi, olja, akvarell, torrpastell). 

Utöver Konstvetenskap och Projektledning, så har jag studerat Historia (fil.kand.) inom Kulturvetarprogrammet.  Mitt yrkesmässiga uppdrag innefattar även förvaltning och förmedling av kulturhistoriskt viktiga dokument och berättelser. 

Jag intresserad av att ta mig an översättningsuppdrag (Finska till Svenska). Jag översätter poesi, prosa, akademiska texter (humaniora), samt skönlitteratur.


Kontakta mig gärna!


Godkänd för F-skatt.