Paulina Immonen

Konstvetare, Curator, Konstnär och

Översättare

Om mig

Jag ägnar mig åt konst och skrivande!

Mitt intresseområde är främst 1900-talets senare hälft, och samtidskonst. Konstens kommunikativa egenskaper är i fokus för mig, och i min forskning har jag ägnat mig åt att undersöka konstnärernas och konstens samhälleliga roll och förutsättningar.

Rent praktiskt strävar jag efter att med text och utställningar skapa möjligheter för samtida konstnärer att nå ut med sin konst. Jag är engagerad i Farsta Galleri som drivs av Farsta Hembygdsförening. Farsta Galleri är en icke-kommersiell plats för konst, där vi visar konst av yrkesverksamma konstnärer. Mer info: farstagalleri.se


Jag har även en egen konstnärlig verksamhet, och arbetar mest med bildkonst (teckning, litografi, olja, akvarell, torrpastell). 

Utöver Konstvetenskap så har jag studerat Historia (fil.kand.) inom Kulturvetarprogrammet, och jag ser att mitt yrkesmässiga uppdrag även innefattar förvaltning och förmedling av kulturhistoriskt viktiga dokument och berättelser. Just nu arbetar jag med en konstutställning med konst av Eila Karisalmi, som behandlar sorg, förlust, och Eilas liv och kärlek med den sverigefinske författaren Antti Jalava. Utställningen kommer att visas hösten 2024 på Benhuset vid Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm.

Vidare så är jag intresserad av att ta mig an översättningsuppdrag (Finska till Svenska). Jag översätter poesi, prosa, akademiska texter (humaniora), samt skönlitteratur.