Publikationer

Artikel

Suomalainen kuva III, Suomalainen taide ruotsissa - Suomalaista taidetta etsimässä. Liekki, Ruotsinsuomalainen kulttuurilehti, NR 2, (Föreningen för Sverigefinska skribenter, 2023).


Artikel

Suomalainen kuva II, Suomalaista taidehistoriaa - Missi, moderni maailma ja kuvariidat, Liekki, Ruotsinsuomalainen kulttuurilehti, NR 1, (Föreningen för Sverigefinska skribenter, 2023).


Artikel

"Suomalainen kuva I, Hämmentyneet kriitikot". Liekki, Ruotsinsuomalainen kulttuurilehti, NR 4, (Föreningen för Sverigefinska Skribenter, 2022).

Finns att läsa här


Kandidatuppsats, Konstvetenskap

Konsten att stå på egna ben: - En materialistisk kontextanalys av hur konst och konstnärskap föreslås finansieras på den kommersiella marknaden enligt tidskriften Artworks: the arts and business journal, (Huddinge: Södertörns högskola), 2021.

Finns att läsa här


Kandidatuppsats, Historia

Stockholm by night 1650-1750 - Myndigheternas strävan efter nattlig ordning, (Stockholm: Stockholms universitet), 2014

Finns att läsa här.


Utställningar

Litografiska museet, Januari 2023

Samlingsutställning med Litografklubbens arkiv, Huddinge.


Solna Konsthall, Januari 2023

Samlingsutställning med Suomiart. 


Finska bokhandeln, Stockholm 2014

Egen separatutställning där jag visade upp konstverk från hela min produktion från 2009-2014: teckningar, akvareller och oljemålningar. Vernissagen och utställningen var mycket välbesökt.


Galleri Kocksgatan, 2009

Slututställning med Ågesta folkhogskola, Konstlinjen.